ZPĚT NA WEB BLOG ZPĚT

Blog
Brouci v hlavě Doba čtení 6 minut

Kolik řečí umíš, tolikrát trénuješ mozek

Přidáno 09. 08. 2016

Jeden jazyk máme v puse, do hlavy se jich ale vejde mnohem víc. A spolu s nimi i otázky. Jak se učí mluvit malé děti? A proč jdou někomu cizí jazyky snadněji než jinému?

Mluvíte česky, rozumíte anglicky psanému textu a na služební cestě v Německu se také jakž takž domluvíte. Díky dovolené v Římě umíte pár slovíček italsky a řecky zvládnete pozdravit a poděkovat. 

Možná se necítíte jako polyglot, ale rozhodně potvrzujete, že jste člověk. Lidský druh totiž jako jediný na světě komunikuje prostřednictvím slov a souvislých vět. Navíc si kolem nich buduje složitá gramatická a stylistická pravidla.

Člověkem, který ovládá nejvíce jazyků, je údajně Ziad Fazah. Podle svých slov se domluví 59 jazyky včetně češtiny, čínštiny, finštiny a svahilštiny.

V roce 1997 se zúčastnil televizní show, kde na něj byl přichystán test v podobě otázek v různých jazycích. Fazah ale všem neporozuměl nebo na ně nebyl schopen odpovědět.

“Já udělat pejsek malá”

Vrtalo nám hlavou, jak se učí mluvit děti. A přestože výzkum probíhá už téměř 70 let, odpovědi se stále různí.

Podle výzkumů z 19. století levá hemisféra obsahuje dvě specializované jazykové oblasti. Jedna je zaměřená na produkci řeči, druhá na chápání jazyka.

Moderní výzkumy ale naznačují, že lidský mozek má takových speciálních oblastí ještě mnohem víc.

S první teorií přišel v roce 1957 behaviorální psycholog B. F. Skinner. Děti podle něj spojují slova s konkrétními předměty. Pokud je spojí správně, okolí je odmění a děti si úspěch zapamatují.

Skinnera otevřeně kritizoval lingvista Noam Chomsky, který prosazoval teorii univerzální gramatiky. Jazyk podle něj není možné jen tak vložit do hlavy. Úspěch tkví v tom, že každé dítě má od narození v hlavě uložené kategorie (podstatná jména, slovesa atd.) a jen je dále prohlubuje a učí se je kombinovat a používat.

Děti si proto snadno zapamatují slova, chvilku jim ale trvá, než je začnou spojovat do vět a plně porozumí pádům, rodům a všem dalším jazykovým nástrahám. 

Yes you can

Možná se každý rok přihlašujete do kurzu angličtiny pro falešné začátečníky a ne a ne udělat pokrok. Hlava nám nebere, že se někdo učí cizí jazyky jak na běžícím pásu a jinému to nejde.

Nerozuměli tomu ani vědci a tak fenomén učení jazyků prozkoumali. Doktor Yury Shtyrov se svým týmem přitom přišel na to, že nový jazyk se může naučit každý. A to jen posloucháním. Během výzkumu zjistil, že stačí slyšet nové slovo 160x během 14 minut a v mozku se vytvoří síť neuronů, která je k nerozeznání od sítí spojených s již známými slovy.

Účastníci výzkumu nová slova neopakovali. Shtyrov předpokládá, že kdyby ano, neuronová síť by se vytvořila ještě rychleji.

Aby vám šly cizí řeči, učte se je!

Říká se, že malé děti se jazyky učí snadněji a s věkem tato schopnost upadá. Až na drobnou nepřesnost je to pravda. Čím je lidský mozek starší, tím se zmenšuje jeho plasticita a snižuje se schopnost jakéhokoli učení.

Tento proces se však dá zpomalit. Mimo jiné třeba tím, že se budete učit cizí jazyky.

Abyste zvýšili efektivitu, dopřejte si po studiu cizího jazyka šlofík. Během spánku se informace ukládají do dlouhodobé paměti, takže si nová slovíčka lépe zapamatujete.

Svou roli hraje také fakt, že na rozdíl od dětí máte větší motivaci a schopnost jít si za svým cílem. Pak už stačí jen 10 000 hodin učení a budete mluvit jako rodilý Angličan. B-)Sdílení 

Naučte se pravidlům,
abyste je mohli správně porušovat.

Dalajlama

Je rozumné brát do hrsti rozum, ne žádnou část tohoto webu. © BRAINCUBE