ZPĚT NA WEB BLOG ZPĚT

Blog
Experimenty s realitou Doba čtení 3 minuty

Štěstí najdeš v horoskopu

Přidáno 05. 09. 2017

Nezůstanu na ocet? Budu mít dost peněz? A dobrou práci? Kladete si otázky a hledáte na ně odpověď třeba i v horoskopech, u kartářky či jasnovidce? Tak čtěte dál.

Horoskopy jsou zkrátka lákavá věc. Málokdo odolá tajemnému očekávání. Když na svůj  horoskop narazíte, většinou si jej přečtete. Při čtení sice ubezpečujete sám sebe, že jsou to nesmysly, ale po dočtení některých z nich si možná řeknete, že něco z toho na vás opravdu sedí.

Horoskopům v BrainCube nevěnujeme mnoho pozornosti. Tu si ale získal průzkum Nielsen Admosphere.

43 %. Slovy: čtyřicet tři procent internetové populace věří horoskopům. V našich očích je to hodně.  A vysvětluje to návštěvnost serveru horoskopy.cz, stálé rubriky horoskopů v tisku nebo televizní pořady typu Volejte věštce.

Horoskopům věří více než polovina žen a každý třetí muž. Nejvíce důvěry horoskopy mají u lidí ve věku 25-34 let a nejčastěji jsou to středoškoláci s maturitou nebo vysokoškoláci. Nejde jen o horoskopy. Kartářku navštívila zhruba pětina lidí, služby astrologa využilo 7 % lidí.  Kromě výkladu z karet (29 %) je oblíbená i numerologie (32 %) anebo čínský horoskop (32 %). 

Zajímavá čísla. Ale my jsme BrainCube a podíváme se na to z jiného úhlu pohledu. A nebudeme zdaleka první.


Motivace z cirkusu

Vrátíme se do roku 1948. Americký psycholog Bertram Forer předvedl, co zvládne lidská důvěřivost.  Rozdal svým studentům osobnostní test. Po 14 dnech jim předal každému zvlášť vypracovanou analýzu z jejich odpovědí.

Představte si, že jste právě obdrželi toto hodnocení:

"Máte velkou potřebu, aby vás druzí lidé měli rádi a obdivovali. Máte tendenci být sebekritický. Máte mnoho nevyužitých schopností, které jste nevyužil ke svému prospěchu. Zatímco máte určité osobnostní slabiny, zpravidla jste schopen je kompenzovat. Vaše sexuální nastavení vám přináší problémy. Disciplinovaný a sebekontrolující se na povrchu, máte tendenci být uvnitř znepokojený a nejistý. Občas máte vážné pochybnosti, zda jste učinil to správné rozhodnutí nebo udělal správnou věc. Dáváte přednost do určité míry změně a rozmanitosti a stáváte se nespokojeným, když jste omezován zákazy a omezeními. Ceníte si toho, že jste nezávislý ve svém myšlení a nepřijímáte tvrzení druhých bez dostatečného důkazu. Zjistil jste, že není rozumné být příliš upřímný v sebeodhalování se druhým. Občas jste extrovertní, přátelský, družný, zatímco jindy jste introvertní, ostražitý, rezervovaný. Některé vaše aspirace mají sklon být dost nerealistické. Bezpečí je jedním z vašich hlavních životních cílů."

Zkuste na stupnici 1-5 (1-nejméně, 5-nejvíce) určit, na kolik na vás analýza sedí.

Stejné vyhodnocení své analýzy měli udělat i tito studenti. Byli nadšení. Většina  byla přesvědčena, že analýza plně vystihuje jejich osobnost. Průměrné hodnocení od všech 50 studentů bylo 4,26. Jednotlivé výroky pak označili za pravdivé a posudky považovali za velmi přesné a dokonale popisující jejich osobnost.

Vtip byl v tom, že všichni, opravdu všichni, dostali naprosto stejnou analýzu.

Forer se inspiroval známým cirkusovým umělcem a manipulátorem P. T. Barnumem. Falešným vyhodnocením poukázal na lidskou důvěřivost v astrology, senzibily, léčitele, kdy člověk v naději přijme různé obecné a vágní popisy osobnosti šité na jeho osobu.

Nezůstalo jen u jediného pokusu. Tento podfuk se v historii opakoval už nejméně padesátkrát. V roce 2014 s ním nachytal své čtenáře také iDNES.cz.

 

Je to moje, je to skvělé

V sedmdesátých letech psychologové Snyder a Shenkel rozšířili Forerův test o vliv vnímání jedinečnosti. Pokud se člověk domnívá, že je posudek vypracován individuálně pro něj, považuje ho za kvalitnější a pravdivější. Rozdělili studenty do tří skupin. Od každé požadovali pro vypracování posudku jiné informace. První skupina nedávala žádné informace o svém narození, druhá zadávala měsíc, třetí konkrétní své datum narození. Poté, co všichni dostali opět stejné posudky, studenti je měli opět na škále 1-5 vyhodnotit. 

Jak to dopadlo?

První skupina se postavila k posudku nejvíce negativně (průměrné hodnocení 3,2). Skupina, která uváděla měsíc narození, dala průměrnou známku 3,7. Studenti, kteří si mysleli, že drží svůj posudek na základě celého data svého narození, z něj byli nadšení. Průměr známky byl 4,38.

 

Hrst pozitiv, špetka negativ

O deset let později Denis Dutton  přišel s tím, že i když lidé mají tendenci přijímat spíše pozitivní informace za pravdivé, negativní informace zastávají také důležitou roli. Pokud by v posudcích chyběly, sráželo by to jejich důvěru a odbornost. Všichni víme, že nejsme dokonalí a nějaké ty chyby máme. Nicméně negativní výroky nesmí být dle Duttona urážlivé a nesmí jich být více než těch pozitivních B-)

Dennis Dutton se zabýval technikami tzv. chladného čtení. Způsobu, jak se "manipulátoři" snaží přesvědčit své "oběti", že znají vše o jejich osobnosti a problémech.  S jediným cílem. Vzbudit dojem, že ví o své oběti víc, než je ve skutečnosti pravda. 

Svou roli sehraje selektivní pozornost, kdy si klient zapamatuje to, co si myslí, že je pravda. Na nepravdivé bláboly o jeho osobě zapomene, nevěnuje jim pozornost.

V některém z našich článku se k chladnému čtení i selektivní pozornosti ještě vrátíme.

Dnešním článkem nechceme znevážit práci zkušených psychologů či grafologů. Jako vždy chceme jen ukázat, že černá může být bílou a naopak.  Za kvalitními profily osobností většinou stojí renomovaný psycholog, který s vámi stráví několik hodin a určitě vám není schopný předpovědět, či je pro vás lepší se rozvést či nikoliv.

Suma sumárum. Pokud narazíte ode dneška na internetu na "svůj" horoskop, neoznačujte web jako podvodný. Klidně si ho přečtěte. A čtěte s úsměvem na tváři. Protože teď už přece víte...

Přejeme vám ve vašich horoskopech jen samá pozitiva B-)Sdílení 

Naučte se pravidlům,
abyste je mohli správně porušovat.

Dalajlama

Je rozumné brát do hrsti rozum, ne žádnou část tohoto webu. © BRAINCUBE